Naša spoločnosť

Sme rodinná firma zaoberajúca sa hlavne elektroinštalačnou činnostnou s 15 ročnou praxou v našom odbore.

Zákazku vieme zrealizovať od úplného začiatku od projektovania diela, cez realizáciu až po konečné revízie. Spokojnosť našich zákazníkov je nám na prvom mieste a o to sa aj vždy snažíme za čo sa nám veľa ľudí vie zaručiť.

Tešíme sa na spoluprácu s vami pri najbližšej príležitosti.

Služby

Elektroinštalácia - Vykonávame elektroinštalácie v priemyselných prevádzkach, v rodinných domoch, inštalácie technologických zariadení a pod.

Výroba rozvádzačov - Elektromerové, staveniskové, domové, priemyselné, technologické rozvadzače, rozvadzače merania a regulácie.

Príprava zariadení - Príprava technologických zariadení k certifikácií, odstránenie nedostatkov a zosúladenie s aktuálnymi normami.

Predaj elektroinštalačného materiálu - V našej predajni ponúkame elektroinštalačný materiál ako napr. : rozvádzače, ističe, káble, svietidlá, prvky automatizačnej techniky a ostatný elektroinštalačný materiál.

Prehliadky a skúšky - Odborné prehliadky a skúšky stavieb, revízie elektroinštalácií budov, revízie bleskozvodov, revízie strojných zariadení, revízie elektrických spotrebičov v užívaní, revízie ručného náradia.

Projektová činnosť - Príprava elektroinštalačných a svetlotechnických projektov.